Vila Stiassni zve na výstavu: Cena Arnošta Wiesnera 2022

Výstava vítězných projektů letošního ročníku Ceny Arnošta Wiesnera je k vidění v budově Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni Brno. Expozice vznikla na základě letité spolupráce Fakulty stavební VUT s vedením metodického centra. Výstava je otevřena pro veřejnost v otevírací době vily Stiassni a najdete ji ve foyeru přednáškové budovy v horní části areálu. Přístupná bude do konce ledna 2023.

Cenu Arnošta Wiesnera vyhlašuje každoročně děkan Fakulty stavební VUT v Brně pro studenty bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb. Letos se koná již 17. ročník. Zúčastnilo se celkem 86 prací, z nichž odborná porota vedená Ing. arch. Petrem Todorovem vybírala první až třetí cenu ve třech kategoriích (1.-3. ročník). Uděleny byly dvě hlavní ceny, které získali Petra Navrátilová za projekt „On the Way – Motel Indie“ a Petr Koumar za projekt „Dům důstojného stáří Brno-Ivanovice“. Předávání cen se uskutečnilo ve středu 23. 11. 2022.