90 let - 90 příběhů

Stiassné odchody i návraty aneb oslavte s námi 90 let vily Stiassni.

V roce 2019 uplyne rovných devadesát let od okamžiku, kdy byl dokončen nový domov pro rodinu textilního podnikatele Alfreda Stiassni. Pro jejich židovský původ měl život v luxusní vile na jižních svazích brněnské Masarykovy čtvrti krátké trvání, a to pouhých devět let. Jakých bylo devět stiassných let, kam rodina odešla a vrátili se někdy zpět domů? Seznamte se s jejich osudem díky speciální výstavě vzniklé ke kulatému devadesátiletému výročí od dostavění vily Stiassni.

Výstava bude realizována přímo na prohlídkové trase vily a bude její nedílnou součástí. Celkem devadesát pečlivě vybraných artefaktů složených z archiválií, fotografií, stavebních prvků, ale i osobních předmětů či vzpomínek přiblíží návštěvníkům stavbu vily i rodinu Stiassni. Hlavní myšlenkou celé výstavy je: "90 let - 90 příběhů".

Celá výstava je zamýšlena tak, aby nijak nenarušila atmosféru rodinné vily, ale spíše naopak, aby podpořila a dokreslila život jedné z nejbohatších průmyslnických rodin v Brně a citlivě tak doplnila expozici, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout za doprovodu kvalifikovaného průvodce.

Připomeňte si společně s námi osud domu a rodiny Stiassni díky 90 příběhům, které budeme postupně odkrývat. Každý pátek, počínaje měsícem červnem, zveřejníme 3 vybrané příběhy, a to zde na webové stránce vily, ale rovněž na našem facebookovém profilu. Tak nás nezapomeňte sledovat a prožívat tak s námi každý týden nové střípky stiassné historie.

Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.