Technické památky v Norsku a České republice

Výstava

Cílem výstavy je představit a porovnat současné přístupy k poznání, ochraně a využití industriálního dědictví v České republice a Norsku. V mezinárodním a mezioborovém kontextu tu jsou představeny výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, který byl realizován za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.

Výstava vznikla ve spolupráci s Metodickým centrem průmyslového dědictví v Ostravě.

Přístupno vždy v otevírací době vily, pá-ne.