Přednáška Michaely Ryškové Ohlédnutí za brněnským vlnařským průmyslem

Přednáška

Postavení Brna jako významného textilního centra je dnes již minulostí, přesto zůstává tato minulost stále přítomna a bývalé textilní továrny představují dnes pro město výzvu i problém v jednom. Přednáška bude věnována jak rozvoji brněnského vlnařství a proměnám města, budování jeho obrazu i dominantám spojeným s textilní historií, tak příkladům ze zahraničí. Projekty z Norska, Německa, Velké Británie nebo Polska představí širokou škálu možností znovuoživení textilních provozů a továren.

Akce je součástí přednáškového cyklu Architektura 20. století.

Přednášky se konají v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně, vstup z Preslovy ulice. Začátek v 17 hodin, vstup zdarma. Součástí akce není prohlídka vily Stiassni.