Vila Stiassni zve na výstavu Dobřichovické vily – sídla pražské honorace

Výstava

Výstava postihuje fenomén příměstské vilové lokality v blízkosti hlavního města Prahy. Vůbec poprvé se důkladněji zaměřuje na jednu z villegiatur, která vznikla v Dobřichovicích. Zdejší soubor vilové architektury svou výstavností upoutával pozornost již od přelomu 80. a 90. let 19. století a dodnes si uchovává estetickou kvalitu a architektonickou hodnotu původního uceleného souboru staveb, jaký v jiných lokalitách v okolí hlavního města nemá obdoby.

Výstava připravená Národním památkovým ústavem a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy je rozdělena do vily Löw-Beer (architektura 19. stol.) a vily Stiassni (architektura 20. stol.).