Bezpečnostní opatření pro zpřístupnění vily Stiassni

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření nemoci COVID-19

Vážení návštěvníci,

po dobu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 dodržujte prosím při vstupu do areálu vily Stiassni vždy aktuální nařízení vlády ČR, a dále zejména tato opatření:

 

 1. Do prostoru pokladny vstupujte jednotlivě a vždy se zakrytými ústy a nosem.

 2. Upřednostňujte platbu kartou nebo využijte on-line prodej z pohodlí vašeho domova.

 3. Dodržujte přijatá hygienická pravidla.

 4. Při prohlídce interéru vily mějte po celou dobu roušku.

 5. Používejte dezinfekční prostředky k tomu určené, a to především před vstupem do pokladny, před a po použití WC a při vstupu na prohlídku interiéru vily.

 6. Dodržujte doporučené vzdálenosti od ostatních návštěvníků.

 7. Respektujte pokyny pokladní, průvodců a dalších zaměstnanců správy vily Stiassni.

 

Dále obecně platí tato přijatá opatření:

 

 1. Snížení celkového počtu návštěvníků ve skupině.

 2. Zkrácení celkové doby prohlídky interiéru vily.

 3. Omezení celkového počtu osob v areálu.

 4. Zrušení kulturních akcí s větším počtem osob.