Slavní návštěvníci vily Stiassni

Edvard Beneš

První návštěva se uskutečnila těsně po skončení druhé světové války ve dnech 12. - 16. května 1945.

Silně emoční zážitek pro prezidenta republiky i pro Brňany popisuje přímý účastník pan Jaromír Procházka: „ Stál jsem tehdy na Dominikánském náměstí. Najednou bylo vidět, jak davy na náměstí Svobody ožily, mávají na pozdrav. Auta jela velmi pomalu, napětí se zvyšovalo, až nakonec lidé propukli v jásot dříve, než konvoj dojel na náměstí. Jakmile zajel do nádvoří radnice, jásot přešel ve volání „Ať žije prezident Beneš“! Bylo to mohutné, neutuchající: „My chceme pana prezidenta! Vítáme pana prezidenta v českém Brně“! 

Po přijetí na brněnské radnici, kdy prezidenta a jeho choť uvítal předseda NVB Vladimír Matula a paní Hana Benešová dostala od dívky oblečené v národním kroji kytici květů, následovalo jednání v zasedací síni Národního výboru. Na závěr vyšel prezident Beneš s chotí na balkón radnice a pozdravil jásající dav. Bouře nadšení a ovace byly nekonečné.

Tím v podstatě uvítání prezidenta skončilo. Edvard Beneš i jeho žena Hana se ještě zapsali do pamětní knihy města Brna, poté odjeli do tak zvané vládní vily v Hroznové ulici v Brně-Pisárkách. O pobytu ve vile toho není mnoho známo, cenné jsou proto vzpomínky předsedy Národního výboru Brna Vladimíra Matuly: „Pro ubytování presidenta a jeho choti připravili jsme vilu na Hroznové č. 14, kde se mu velice líbilo a kde jsme měli dosti příležitosti pohovořiti s panem presidentem o různých politických otázkách a jejich řešení.“

edvard beneš

Druhá návštěva se uskutečnila 9. července 1946.

Návštěva byla součástí prezidentova zájezdu na Moravu, na kterém Edvard Beneš burcoval k práci pro republiku a pro všechny její obyvatele.

Organizace této návštěvy probíhala mnohem důsledněji, než tomu bylo u návštěvy předešlé, kdy se prakticky pouze několik hodin dopředu vědělo, že prezident Brno navštíví.  Ve vile Stiassni byl pro prezidenta Edvarda Beneše podáván oběd v úzkém kruhu.