Výstava obrazů Helgy Hoškové "91" ve vile Stiassni

Výstava

  • Změna

Rok 2021 odstartujeme, ve spolupráci s Židovskou obcí Brno, mimořádnou výstavou akademické malířky Helgy Hoškové-Weissové, autorky světoznámých terezínských dětských kreseb, která vytvořila řadu malířských a grafických souborů, jenž jsou vedle svých uměleckých kvalit svědectvím o historických událostech, jichž se stala nedobrovolným účastníkem... 

Brněnská výstava "91" se koná v reprezentativních prostorách vily Stiassni, která je rovněž úzce spjata s židovskou historií města, a navazuje na loňskou retrospektivu u příležitosti významného životního jubilea autorky.


Výstava je nedílnou součástí prohlídkové trasy vily. Obrazy nelze zhlédnout samostatně, pouze jako součást komentované prohlídky vily s průvodcem. Prohlídky vychází vždy v celou hodinu. Doporučujeme rezervaci.

 

Aktuální informace o zpřístupnění výstavy a další zajímavosti naleznete zde.

 

Vzhledem k situaci nebylo možné prozatím výstavu zahájit, proto vám ji přiblížíme alespoň formou krátkého videa: