Obnova 

Obnova vily Stiassni a přilehlé zahrady

Obnova vily

V roce 2010 získal Národní památkový ústav pro vybudování metodického centra finanční prostředky z Integrovaného operačního programu. Částka 179 203 478 Kč byla určena pro projekt s názvem Centrum obnovy památek architektury 20. století a zahrnovala financování 85 % z ERDF a 15 % ze státního rozpočtu).

Památková obnova vily Stiassni a výstavba nového přednáškového sálu proběhla v letech 2012-2014. Při ní byla odstraněna většina změn provedených v interiéru v 70. a 80. letech a dispozice vily navrácena do původního stavu z 30. let. Jelikož původní vybavení bylo v 50. letech v rámci zámeckých svozů pozměněno, cílem obnovy bylo dohledat a zrekonstruovat co největší množství nábytku a přiblížit veřejnosti původní pojetí interiéru včetně zachovaných detailů navržených Ernstem Wiesnerem.

Obnovou prošla také zahrada v jejíž horní části vznikla podle návrhu architekta Milana Raka nová budova s přednáškovým sálem a zázemím pro veřejnost, zrekonstruován a upraven pro administrativní účely byl i sousední domek správce od architekta Kamila Fuchse.