Procházka Masarykovou čtvrtí v okolí vily Stiassni (trasa III.)

Netradiční prohlídka

  • vila Stiassni v Brně ()
  • 16. 7. 2021
  • 17.00–19.00

  • 13. 8. 2021–13. 8. 2021
  • 17.00–19.00

  • 10. 9. 2021–10. 9. 2021
  • 17.00–19.00
  • 150,- Kč / 120,- Kč

Trasa III. se zaměřuje na specifika výstavby ovlivněné dobovými poměry v souvislosti s urbanistickým a architektonickým utvářením genia loci Masarykovy čtvrti. Projdeme jižní částí pisáreckého úbočí až do původní severní německé úřednické čtvrti. Budeme sledovat souvislosti s rodinou Stiassni a se stavbou vily na Hroznové 14. Nevynecháme i další stavby, kde bydlely zajímavé a význačné osobnosti ovlivňující brněnskou architektonickou scénu, kulturní atmosféru a společenský život.

Seznámíme se např. s vilou Alfredova bratra Ernsta Stiassni, vilami JUDr. Hynka Bulína a MUDr. Jaroslava Bakeše  v méně známých souvislostech, s vlastní vilou architekta Eduarda Žáčka nebo s vilou, ve které bydlel sochař Konrád Babraj.

Procházka se koná vždy druhý pátek v měsíci v 17:00 hod. Začátek procházky je před vstupem do areálu vily Stiassni (Hroznová 14).

Jako jediná je tato trasa bezbariérová.


Rezervace nutná. On-line vstupenky zde.

Informace ke všem nabízeným trasám zde.