Výstava díla architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela ve vile Stiassni

Výstava

 • vila Stiassni v Brně ()
 • 14. 1. 2022–17. 1. 2022
 • 9.00–17.00

 • 21. 1. 2022–24. 1. 2022
 • 9.00–17.00

 • 28. 1. 2022–31. 1. 2022
 • 9.00–17.00

 • 4. 2. 2022–7. 2. 2022
 • 9.00–17.00

 • 11. 2. 2022–14. 2. 2022
 • 9.00–17.00

 • 18. 2. 2022–21. 2. 2022
 • 9.00–17.00

 • 25. 2. 2022–28. 2. 2022
 • 9.00–17.00

 • 4. 3. 2022–7. 3. 2022
 • 9.00–17.00

 • 11. 3. 2022–14. 3. 2022
 • 9.00–17.00

 • 18. 3. 2022–21. 3. 2022
 • 9.00–17.00

 • 25. 3. 2022–28. 3. 2022
 • 9.00–17.00
 • dle platného ceníku vstupného do areálu pro rok 2022

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s. ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Brně a Metodickým centrem moderní architektury v Brně připravili výstavu díla architektů Jaroslava Vajdiše (1920-2006) a Otakara Máčela (1920-1997). Od jejich narození uplynulo v roce 2020 100 let. Výstava má připomenout význam díla obou architektů při poznávání vernakulární architektury, sídelních struktur a kulturní krajiny i jejich snahu o formulování veřejného zájmu na zachování stávajícího vesnického prostředí pomocí dokumentace památek a sídelních struktur, analýzou jejich vývoje a typologie lokálně-dobových forem. Oba ve svém díle přispěli k ochraně hodnotných sídelních struktur, věnovali se projektům obnovy památek a jejich souborů. Oba se rovněž zasloužili o osvětu širšího publika ve své publikační činnosti i při návrhu a budování muzeí v přírodě. Oba měli i nemalé umělecké vlohy a po celý život se věnovali výtvarné tvorbě. Z ní kromě známější fotografické tvorby Jaroslava Vajdiše a obrazů Otakara Máčela najdete i Vajdišovy kresby a Máčelovy fotografie.

Více o životě obou architektů najdete zde.


Autoři: Jiří Syrový, Jiří Škabrada

Spolupráce: Šimon Eismann, Zdeňka Němcová, Dana Novotná, Svatava Podrazilová, Petr Svoboda
Grafický design: Zuzana Syrová Anýžová

 

Fotografie, kresby, plány, obrazy a další exponáty z pozůstalosti Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše a archivů SOVAMM, ÚOP NPÚ v Brně a NÚLK ve Strážnici.

Za zapůjčení obrazů, kreseb a fotografií ze soukromých sbírek patří dík Adéle Jeřábkové, Ivo Lavickému, Otakaru Máčelovi ml. a Antonínu Barendovi.

Výstava byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.