Vila Stiassni zve na výstavy o vztahu architektury a české politiky

Přednášková budova v areálu vily Stiassni hostí od 1. dubna do 30. května spojenou dvojici výstav z dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kurátoři Jindřich Vybíral, Dita Dvořáková a Lenka Kerdová se v nich zaměřili na to, jak architekturu ovlivňovala politika a politická zadání.

Výstavy jsou jedním z výstupů projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Představují spojení dvou původně samostatných expozic zaměřených na problematiku 19. století a období let 1918 až 1945. Autoři nechtěli „mapovat“ politickou architekturu českých zemí, meziválečného Československa a protektorátu, nýbrž zkoumali různé podoby interakcí architektury a politiky. Zajímalo je, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně-psychologické obsahy, spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice, případně jakou roli hrály v sociálních procesech spojených s industrializací a modernizací státu. Sekce věnovaná 19. století ukazuje úlohu architektury při formování české národní identity, vytváření loajality občanů k monarchii, nebo podíl architektury na rozvoji demokratických institucí a občanské společnosti. Část věnovaná první Československé republice představuje zapojení architektury do budování infrastruktury samostatného státu, hledání cesty k sociálního smíru, či snahu o vyjádření myšlenky české národní hegemonie architektonickými prostředky. Období protektorátu se do výstavy promítá nacionálně socialistickými plány na přestavbu Prahy.

Výstavy:
„Síla i budoucnost jest národu národnost“, „Duch, který pracuje“
1. 4. – 30. 5. 2022, vždy po, pá, so, ne 10–16 hod.
přednášková budova v areálu vily Stiassni v Brně, Hroznová 14

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.