Vila Stiassni zve na výstavu: Jan Kotěra, zakladatel české moderní architektury

Kotěra, Městské muzeum v Hradci Králové - kolorovaná kresba | © Národní technické muzeum, Muzeum architektury a stavitelství, MAS, AA, f. 21

Výstava se opožděně hlásí k loňskému výročí 150 let od narození slavného architekta. Brněnský rodák vystudoval architekturu ve Vídni u Otto Wagnera, procestoval Itálii a přijal místo profesora architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Svou tvorbou a pedagogickým působením ovlivnil celou generaci českých architektů – v Brně najdeme díla jeho žáků Bohuslava Fuchse, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára – a právem mu tak náleží pozice zakladatele architektonické moderny u nás. Výstava prezentuje nejznámější Kotěrovy stavby, projekty a také dosud málo známé střípky z architektova života.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Kotěrovým centrem architektury a Foibos Books.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.