Vila Stiassni zve na výstavu: Věra Běhalová 101

Výstava připomíná dnes poněkud opomíjenou osobnost historičky umění Věry Běhalové, která zásadním způsobem přispěla k poznání a interpretaci díla brněnského architekta Adolfa Loose a zasloužila se o záchranu plzeňských interiérů tohoto světového tvůrce. Život Věry Běhalové krutě poznamenalo 20. století, výstava proto představuje její věznění, pobyt v exilu, ale především práci.