Nejnovější výstava ve vile Stiassni představuje Chandigarh – plánované a neplánované město

Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně společně s Fakultou architektury VUT v Brně připravil ve své přednáškové a výstavní budově na období od 14. května do 26. srpna 2024 výstavu věnovanou indickému Chandigarhu, který byl v minulém století realizován jako „ideální město“ podle základních principů urbanismu, jak je předložila Athénská charta.

Chandigarh byl postaven v klíčovém a výjimečném okamžiku indických dějin. Je prvním plánovaným městem v Indii po získání nezávislosti na britské nadvládě v roce 1947. Město bylo naplánováno jako administrativní sídlo států Harijána a Paňdžáb a primárně určeno pro úředníky státní správy, politiky a vojáky. Autorem myšlenky vzniku nového hlavního města byl tehdejší indický premiér Džaváharlál Néhrú, který v roce 1949 pověřil amerického architekta Alberta Mayera úkolem navrhnout indické „město zítřka“. Mayerův urbanistický koncept převzal Le Corbusier a upravil jeho organický tvar do pravoúhlé podoby složené s obdélníkových sektorů. Na konečném návrhu, který je zpracován podle základních principů urbanismu, jak je předložila Athénská charta, pracoval Le Corbusier společně s Jane Drewovou, Maxwellem Fryem a svým bratrancem Pierrem Jeanneretem. Od samého vzniku zaujímá Chandigarh významné postavení na indickém i mezinárodním architektonickém poli jako velký experiment v oblasti moderního urbanismu a architektury. 17. července 2016 byl komplex administrativních vládních budov Capitol zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Výstava představuje soudobý Chandigarh, který je příkladem toho, jak i přes „ideální urbanistický plán“ mohou města čelit řadě výzev a problémů spojených s růstem, urbanizací a modernizací. Představa, že město lze naplánovat jako definitivní krásný obraz pro vzdělané a „humanizované“ obyvatele, zůstává utopií. Navzdory všem problémům a rozdílům mezi plánovaným snem a realitou současného města je Chandigarh místními obyvateli hodnocen jako nejlepší místo pro život. Paradoxně právě toto pozitivní hodnocení způsobuje, že město vykazuje známky obrovského stresu v důsledku stále rostoucího populačního tlaku, rychle se měnící třídní struktury a stále rostoucího počtu neplánovaných a nepředvídaných fyzických a ekonomických aktivit, kterým není schopno adekvátně čelit“ dodávají kurátorky a autorky výstavy Hana Urbášková a Vlasta Loutocká. Odborným garantem výstavy je architekt a historik architektury Vladimír Šlapeta.

Výstava sestává z 22 panelů a několika fotografií krátce představujících historii vzniku města, ale hlavně mapujících život soudobého Chandigarhu v kontextu s Le Corbusierovým Master Planem.

Vernisáž se uskuteční 14. května 2024 od 17 hodin a bude spojena s doprovodnou přednáškou kurátorek Vlasty Loutocké a Hany Urbáškové.
 

Související akce

Vila Stiassni zve na výstavu: Chandigarh – plánované a neplánované město

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

přednášková a výstavní budova v areálu vily Stiassni

17. 5. 2024 – 26. 8. 2024

10.00 – 16.00