Odhalení busty architekta Ernsta Wiesnera v rámci festivalu ŠTETL FEST 2024

Součástí slavnostního zahájení festivalu ŠTETL FEST 2024 bude ve čtvrtek 29. srpna 2024 odhalení busty architekta Ernsta Wisnera v zahradě vily Stiassni. Správa vily Stiassni tak spolupracuje s Židovskou obcí na jednom z jejich cílů - připomínat významné brněnské osobnosti židovského původu.

Ernst Wiesner je společně s architektem Bohuslavem Fuchsem považován za nejvýznamnějšího brněnského architekta 20. století. Jeho realizace jsou pro českou a moravskou architekturu 20. století zcela klíčové. Zájem o jeho stavby každý rok výrazně narůstá, postupně se z nich stávají oblíbené turistické cíle. Jenom v Brně postavil velkou řadu staveb, ve kterých obsáhl rozmanitou a pestrou typologickou škálu - vilu Stiassni, Haasovu vilu, Neumarkovu vilu, Moravskou (dnešní Komerční) banku na náměstí Svobody, Český rozhlas Brno, Palác Morava, Krematorium a další. Většina z nich se zachovala v původní podobě a je funkční.

Doposud však v Brně nemá odpovídající připomínku - na jeho dílo odkazuje pouze pamětní deska umístěná na budově Českého rozhlasu nebo druhým rokem provozovaná kavárna Café Ernst ve vile Stiassni. Busta by proto měla být nejen připomínkou jeho osobnosti, ale také symbolickým poděkováním autorovi, který významně spoluurčil současnou podobu města Brna.

K odhalení busty dojde v rámci festivalu, proto ŠTETL FEST věnuje architektovi zvýšenou pozornost rovněž v programu letošního ročníku. Přednášku o jeho díle a životě přednesou architekti Ivan Wahla, Vladimír Šlapeta a badatel Michal Doležel. Ten ještě v samostatném programu představí zcela unikátní nové poznatky o Wiesnerově britské životní etapě, které zjistil v britských archivech.

Vznikne také trasa komentované procházky po Wiesnerových realizacích.

K návrhu busty byl osloven špičkový a renomovaný umělec v oboru - akademický sochaž Jiří Plieštik. Sádrový model byl odhalen v rámci loňského ročníku festivalu. Busta zachycuje architekta v jeho středních letech, ve kterých realizoval převážnou část svých prací na Moravě a v Brně. Instalována bude v prostoru zahrady přiléhající přímo k vile. Bude odlita z bronzu a na podstavec bude použit materiál, které měl Wiesner v oblibě - travertin. Umělecký dohled nad realizací převzala architektonická kancelář RAW. Architekti Ivan Wahla a Tomáš Rusín z této kanceláře jsou také autory stálé výstavy fotografií Wiesnerových brněnských realizací v prostorách Café Ernst ve vile Stiassni.


Informace o autorovi busty:

Akademický sochař Jiří Plieštik (* 28. 6. 1956, Nové Město na Moravě), studoval Akademii výtvarných umění v Praze (1981 - 1987). Pracoval jako asistent Hany Wichterlové nebo prof. Karla Nepraše na AVU.

Výběr realizací v souvislosti s projektem:

 • od 1999

Cena Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových

 • 2004

Pomník obětem kolektivizace, Praha Těšnov

 • 2004

Pomník vojákům padlým na zahraničních bojištích během druhé světové války, Vítězné nám., Praha - Dejvice

 • 2007

Reliéf kašny na Masarykově náměstí v Ostravě

 • 2011

Relikviář sv. Vojtěcha pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

 • 2018

Socha - fontána, Mierove nám. v Trenčíně

 • 2022

Busta Pavla Haase, Havlíčkova ulice v Brně

 

Wiesnerovský program na ŠTETL FESTu 2024:

ČTVRTEK 29.8.

 • 16.30 hod. Odhalení busty za účasti autora Jiřího Plieštika (vila Stiassni)
 • 17.00 hod. Architekt Ernst Wiesner - přednáška Ivana Wahly, Vladimíra Šlapety a Michala Doležela (přednášková budova v areálu vily Stiassni)
 • 18.30 hod. Ztracený architekt Ernst Wiesner - projekce dokumentu České televize (přednášková budova v areálu vily Stiassni)

PÁTEK 30.8.

 • 15.00 hod. Architektura Ernsta Wiesnera v Brně - komentovaná procházka (místo srazu najdete na stránkách Štetl festu)

SOBOTA 31.8.

 • 13.00 hod. Ernst Wiesner ve Velké Británii - přednáška Michala Doležela o nejnovějších a dosud nepublikovaných objevech (přednášková budova v areálu vily Stiassni)
 • 18.00 hod. Česká banka Union - E. Wiesner - komentovaná prohlídka budovy Českého rozhlasu (místo srazu najdete na stránkách Štetl festu)

NEDĚLE 1.9.

 • 15.00 hod. Architektura Ernsta Wiesnera v Brně - komentovaná procházka (místo srazu najdete na stránkách Štetl festu)