Ve vile Stiassni ocení nejlepší studentské ateliérové práce

Už dvanáctý rok po sobě mají studenti Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně možnost se mezi sebou utkat o Cenu Arnošta Wiesnera. Letošní slavnostní předávání cen a s tím spojená vernisáž proběhne 6. prosince od 17 hodin v Metodickém centru moderní architektury na ulici Preslova v Brně.

Tam, kde vznikají díla skupiny mladých tvůrců, tam vzniká také touha a potřeba jejich vzájemného porovnávání, posuzování a soutěžení. Prostor pro soutěž zvyšuje motivaci a následně také úroveň díla.

Tento princip byl stěžejním podnětem při zrodu přehlídky studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera pro studenty bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Soutěž, kterou každoročně vypisuje děkan fakulty, proběhla 9. listopadu na ústavu architektury. Letošního ročníku soutěže CAW se zúčastnilo rekordních 101 projektů. Odbornou porotou vedenou předsedou prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem, FEng. a dále ve složení členů Ing. arch. Miloše Klementa, Ing. arch. Gustava Křivinky, akad. arch. Ladislava Kuby, doc. Ing. arch. Tomáše Rusína byly uděleny vždy tři ceny ve třech kategoriích od prvního po třetí ročník.

Hlavní cenu soutěže získal student Michal Králik za projekt „Polyfunkční dům v proluce“ v Brně. Vítězné práce budou odměněny diplomy a peněžitou odměnou formou mimořádného stipendia.