Nový klavír pro vilu Stiassní díky Jihomoravskému kraji

Na sklonku roku 2018 poskytl Jihomoravský kraj dotaci vile Stiassni na nákup klavírního křídla.

Z poskytnuté dotace bylo pořízeno funkční křídlo zn. Petrof, které je v současné době součástí prohlídkové trasy a díky němu se již správa vily může naplno pustit do plánování komorních koncertů.

Správa vily děkuje za spolupráci Jihomoravskému kraji, jmenovitě pak panu hejtmanovi JUDr. Bohumilu Šimkovi za jeho osobní přínos a podporu.