Bezpečnostní opatření pro zpřístupnění vily Stiassni

Vážení návštěvníci,

po dobu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy Covid-19 dodržujte prosím při vstupu do areálu vily Stiassni vždy aktuální nařízení vlády ČR, a dále zejména tato opatření:

 

  1. Do prostoru pokladny vstupujte jednotlivě a vždy se zakrytými ústy a nosem.

  2. Upřednostňujte platbu kartou nebo využijte on-line prodej z pohodlí vašeho domova.

  3. Dodržujte přijatá hygienická pravidla.

  4. Používejte dezinfekční prostředky k tomu určené, a to především před vstupem do pokladny, před a po použití WC a při vstupu na prohlídku interiéru vily.

  5. Dodržujte doporučené vzdálenosti od ostatních návštěvníků.

  6. Respektujte pokyny pokladní, průvodců a dalších zaměstnanců správy vily Stiassni.

 

Dále obecně platí tato přijatá opatření:

 

  1. Snížení celkového počtu návštěvníků ve skupině.

  2. Zkrácení celkové doby prohlídky interiéru vily.

  3. Omezení celkového počtu osob v areálu.

  4. Zrušení kulturních akcí s větším počtem osob.