Vila Stiassni zve návštěvníky na lepší život i architekturu

Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, společně s Muzeem romské kultury zve na další z cyklu výstav o architektuře 20. století. Je věnována meziválečné tvorbě ateliéru Mühlstein & Fürth a zejména jedné z jejich staveb – vile Lea Františka Perutze v pražských Dejvicích.

Ernst Mülstein patřil mezi nejnadanější studenty zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry. Na počátku dvacátých let založil společný ateliér s Victorem Fürthem. Zprvu byla jejich tvorba ovlivněna kotěrovskou modernou a německým expresionismem, později pak tvořili i v progresivním funkcionalis-tickém stylu. Pro svůj židovský původ museli architekti před válkou uprchnout, později působili ve Velké Británii a USA (Fürth) a Austrálii (Mühlstein). Právě na pedagogické působení architekta Victora Fürtha v emigraci odkazuje i název „…lepší architektura i život“. Nicméně ani válka nezpřetrhala vzájemnou spolupráci. Do Československa se již architekti nevrátili. Zůstala tu však řada jejich vynikajících staveb, především na území Prahy.

K nim patří také rodinná vila na ulici Velvarská v pražských Dejvicích. Byla postavena pro ing. Lea Františka Perutze. Tento textilní podnikatel židovského původu zahynul v koncentračním táboře Auschwitz. Dům měl později pozoruhodné osudy. Jak vysvětluje autorka výstavy a historička umění Petra Svobodová „v posledních letech nebyla stavba trvale obývána a sloužila nejčastěji jako filmová kulisa, natáčela se zde např. populární česká komedie Ženy v pokušení. Akvizice muzeem z vily učiní prostor pro komunitní setkávání, vzdělávací programy, kulturní vystoupení i prezentaci výstavních projektů včetně tématu romského holocaustu.“

Funkcionalistickou stavbu totiž v roce 2019 převzalo do správy Muzeum romské kultury. V rekonstruované vile bude od roku 2024 působit čtvrtá pobočka muzea – Centrum Romů a Sintů v Praze.

Vernisáž se uskuteční 25. dubna 2023 od 17 hodin v přednáškové a výstavní budově MCMA v Brně v areálu vily Stiassni. Komentovanou prohlídku povede autorka výstavy Petra Svobodová.

Související akce

Vila Stiassni zve na výstavu: ...lepší život i architektura

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Přednášková a výstavní budova u vily Stiassni

28. 4. 2023 – 28. 8. 2023

10.00 – 17.00 ,