Vila Stiassni zve na výstavu o Janu Kotěrovi

Kotěra, Městské muzeum v Hradci Králové - kolorovaná kresba | © Národní technické muzeum, Muzeum architektury a stavitelství, MAS, AA, f. 21

Kulaté 150. výročí narození brněnského rodáka a zakladatele české moderní architektury bylo už vloni, se zpožděním jej nyní připomeneme výstavou v přednáškové a výstavní budově v areálu brněnské vily Stiassni. Informační panely, fotografie a plány i exponáty zapůjčené z Národního technického muzea budou k vidění do 26. září.

Jádrem výstavy je expozice Jan Kotěra 150, která byla v uplynulém roce součástí širší výstavy nazvané Česká architektura od secese k dnešku, a konala se v jízdárně Pražského hradu. Představuje rané práce počínajíc jednou z prvních secesních realizací v Praze – Peterkovým domem na Václavské náměstí, nebo souborem vil raného období – Trmalovy a Suchardovy vily v Praze, Máchovy vily v Bachyni či Tondrovy vily v Sankt Gilgenu v Rakousku. Dále dvě z významných realizací v Hradci Králové – Okresní dům (1903-1904) a nejvýznamnější Kotěrovo dílo Městské muzeum v Hradci Králové (1906-1913). Nechybí ani reprezentativní Lembergerovo-Gombrichovy vily ve Vídni (1913-1915). Poslední realizací, které se již Kotěra nedočkal a provedl jí jeho spolupracovník Ladislav Machoň je Právnická fakulta.

Připomenuto bude také pedagogické působení Jana Kotěry. Jak uvádí jeden z kurátorů výstavy Dr. Oldřich Janota, „Kotěra vychoval na Uměleckoprůmyslové škole 41 mladých českých architektů, k nimž patřili Adolf Foehr, Josef Gočár, Jan Letzel, František Lydie Gahura, Jaromír Krejcar nebo pro Brno zcela klíčový Bohuslav Fuchs.“

Výstava prezentuje nejznámější Kotěrovy stavby, projekty a také dosud málo známé střípky z architektova života. Připravilo ji Kotěrovo centrum architektury společně s Národním památkovým ústavem, Metodickým centrem moderní architektury v Brně.

Vernisáž se uskuteční 7. června 2022 od 17 hodin. Průvodního slova se ujmou kurátoři výstavy Dr. Oldřich Janota a prof. Vladimír Šlapeta.

Související akce

Vila Stiassni zve na výstavu: Jan Kotěra, zakladatel české moderní architektury

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

vila Stiassni v Brně

23. 9. 2022 – 26. 9. 2022

9.00 – 17.00